Fördelar med att vara vegetarian

Det finns idag många bra anledningar till att vara vegetarian. Tiden när vegetarianer bara var några som av någon konstig anledning inte ville döda djur är förbi. Antalet vegetarianer ökar drastiskt i samhället på grund av de allt fler anledningar som finns till just detta. Här kommer därför några av de många fördelar som finns med att vara vegetarian.

Miljön tjänar på det

Att vara vegetarian är bra för miljön på mer än ett sätt. Framför allt minskar det produktionen av kött i allmänhet och nötkött i synnerhet. Just kor och nötkreatur är ett av de mest allvarliga problemen vi idag har ur miljösynpunkt. För det första släpper de ut mycket metan, vilket är en växthusgas långt mycket värre än koldioxid. För det andra kräver de enorma mängder vatten. Man brukar prata om att bomull är en miljöbov, eftersom det kräver så mycket vatten vid odlingen, men det är inget mot nötkött. I en tid när många länder lider av brist på rent vatten måste vi spara på de resurser vi har. Kött i allmänhet är dessutom ett ganska dåligt sätt att framställa energi. Det går åt enorma mängder råvaror i form av foder för att föda upp en ko som sedan kan bli mat. Att äta kött är alltså på mer än ett sätt att slösa med resurser.

Hälsofördelar

Att vara vegetarian har faktiskt många påvisade effekter för hälsan. Generellt kan man säga att den genomsnittliga människan äter alldeles för mycket animaliska fetter, mättade fetter. Dessa ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och blodproppar. Om man istället baserar sitt fettintag på vegetabiliska fetter, vilka ofta är fleromättade, minskar risken att drabbas av samma sjukdomar betydligt.

Det finns med andra ord många bra skäl till att helt eller delvis gå över till en vegetarisk kost. Bara vi vågar prova.