Vikten av att återvinna

De flesta av oss har nog hört att man ska återvinna. Det är viktigt och det är bra för miljön. Men det finns också många som inte riktigt förstår vikten av det och därför struntar i det. Detta beror troligen på okunskap. Man vet att man bör återvinna och att det på något sätt är bra för miljön, men inte riktigt varför. Här kommer därför ett antal konkreta och handfasta exempel på hur återvinning främjar miljön.

Vi måste spara på resurser

Vi bor på en jord som börjar få nog. Industrialisering, överkonsumtion och överbefolkning gör att resurserna på denna planet håller på att ta slut. Vi förbrukar helt enkelt det som finns av värde på jorden och som vi kan använda. Just nu lever vi som om det fanns fyra jordklot, det vill säga vi förbrukar så mycket resurser som det skulle krävas fyra jordklot för att producera. Det är ganska uppenbart att den ekvationen inte går ihop. Fortsätter vi så här kommer inom en inte alltför avlägsen framtid de resurser jorden besitter att ta slut. Ett bra sätt att motverka detta är såklart att återvinna. Då behöver vi inte producera lika mycket nytt och vi tär inte lika mycket på jordens begränsade resurser.

Produktion innebär utsläpp

Ett annat av de stora hoten mot vår jord är alla utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid. Dessa gör att den genomsnittliga temperaturen höjs och kommer på lång sikt om saker fortsätter som idag, att göra vår planet obeboelig. Dessa utsläpp sker i stor utsträckning i samband med produktion av olika produkter. Produkter som vi ofta använder för att sedan slänga och bränna. Om de istället återvinns behöver inte lika mycket nytt produceras och det släpps inte ut lika mycket växthusgaser.

Så låt oss ta dessa tips i beaktning och faktiskt se till att återvinna, för vår jords skull.